วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ประวัติความเป็นมาของเขาพนมเบญจา

ความเป็นมาของเขาพนมเบญจา
นานมาแล้วมีสตรีรูปงามคนหนึ่งชื่อว่านางเบญจา นางมีรูปร่างสิริโฉมงดงามมากเป็นที่หมายปองของชายทั้งหลาย แต่นางได้มีชายคนรักของนางอยู่แล้ว แต่คนรักของนางเป็นคนยากจน พ่อแม่นางจึงรังเกียจเขายิ่งนัก และพยายามจัดหาชายที่จะมาแต่งงานกับนางเบญจา มียักษ์ตนหนึ่งได้เดินทางผ่านมา และได้เห็นนางเบญจาได้เกิดความรักใคร่ในตัวนางเบญจา ได้หาทางที่จะลักพาตัวนางเบญจา คืนหนึ่งในขณะที่นางเบญจาและเหล่าพี่เลี้ยงได้นอนหลับกันหมด ยักษ์ตนนั้นก็ได้มาลักพาตัวนางเบญจาไป ยักษ์ได้พานางเบญจาเหาะหนีไปนางรู้สึกตัวและได้พยายามดิ้นให้หลุดจากอ้อมอกของยักษ์ตนนั้น นางดิ้นจนหลุดออกจากยักษ์ นางได้ตกลงสู่พื้นดิน ในขณะที่ตกลงมานั้นเองนางได้อธิษฐานว่า"ถ้านางตกลงมาตายขอให้ร่างของนางได้กลายเป็นภูเขาและมีสายน้ำไหลลงจากภูเขาเพื่อล่อเลี้ยงชีวิตประชากรให้อยู่อย่างสงบสุขร่มเย็น" เมื่อนางตกลงสู่พื้นดินร่างของนางก็ได้กลายเป็นภูเขาเป็นรูปผู้หญิงนอนหงายประนมมือ และเป็นเสมือนแหล่งน้ำที่สำคัญที่คอยเลี้ยงชีวิตแก่ชาวกระบี่ นี้เป็ที่มาของเขาพนมเบญจา

ไม่มีความคิดเห็น: